• 22148628
  • 09125485309
  • توضیحات طرح:

 

طراحی گرافیک اپلیکیشن خدمات خودرو

 

  • صفحات انجام شده:

 

صفحه اصلی

صفحه انتخاب خودرو

صفحه نهایی خودرو

صفحه سوخت گیری

صفحه پروفایل کاربری

صفحه خدمات خودرو

 

  • نرم افزارهای مورد استفاده در طرح:

 

فتوشاپ | ایلاستریتور

از این نمونه کار خوشتان آمده برای دوستان خود ارسال کنید:

تگ های این مطلب: |