• 22148628
  • 09125485309
  • درباره کارفرما:

 

مجله داد و ستد با هدف ارائه محتوای به روز و کاربردی در حوزه های باشگاه مشتریان راه اندازی گردیده است.

 

  • توضیحات طرح:

 

طراحی لی لوت کامل ماهنامه داد و ستد، طراحی تمامی صفحات و تبلیغات داخلی مجله

 

  • نرم افزارهای مورد استفاده در طرح:

 

فتوشاپ | ایلاستریتور | ایندیزاین

از این نمونه کار خوشتان آمده برای دوستان خود ارسال کنید: