• 22148628
  • 09125485309
  • درباره کارفرما:

 

ریکسون یک ربات تلگرامی است

 

 

  • توضیحات طرح:

 

طراحی لوگوی ربات ریکسون با استفاده از حروف R و S

 

 

  • نرم افزارهای مورد استفاده در طرح:

 

فتوشاپ | ایلاستریتور

از این نمونه کار خوشتان آمده برای دوستان خود ارسال کنید: