• 22148628
  • 09125485309
  • درباره کارفرما:

 

قهوه مکنزی برند جدید صادرات و واردات قهوه

 

 

  • توضیحات طرح:

 

طراحی لوگو و آرم تجاری و لوگو تایپ با توجه به ماهیت برند و تجارت شما … برای طراحی آرم قهوه مکنزی از دانه قهوه و حرف اول امگلیسی برند استفاده شده.

 

  • نرم افزارهای مورد استفاده در طرح:

 

فتوشاپ | ایلاستریتور

از این نمونه کار خوشتان آمده برای دوستان خود ارسال کنید: