• 22148628
  • 09125485309
  • درباره کارفرما:

 

کلینیک لیزر الاس در کشور کانادا می باشد.

 

  • توضیحات طرح:

 

طراحی فلایر تبلیغاتی کلینیک زیبایی و لیزر

 

  • نرم افزارهای مورد استفاده در طرح:

 

فتوشاپ | ایلاستریتور

از این نمونه کار خوشتان آمده برای دوستان خود ارسال کنید: