• 22148628
  • 09125485309
  • درباره کارفرما:

 

بوتیک لیلیز در کشور کانادا می باشد.

 

  • توضیحات طرح:

 

طراحی فلایر تبلیغاتی مد و پوشاک

 

  • نرم افزارهای مورد استفاده در طرح:

 

فتوشاپ | ایلاستریتور

از این نمونه کار خوشتان آمده برای دوستان خود ارسال کنید: