• 22148628
  • 09125485309
  • درباره کارفرما:

 

ویزاپلتفرم سایتی است که در برون سپاری خدمات ویزا برای همه ی کشورهای دنیا با گارانتی بدون پرداخت هزینه تا صدور ویزا فعالیت خود را آغاز کرده است.

 

 

  • توضیحات طرح:

 

طرح کاملا ساده و هدفمند انجام شده است.

 

 

  • نرم افزارهای مورد استفاده در طرح:

 

فتوشاپ

از این نمونه کار خوشتان آمده برای دوستان خود ارسال کنید: