• 22148628
  • 09125485309
  • درباره کارفرما:

 

کوییکی یک اپلیکیشن حضورغیاب و کنترل تردد می باشد که بدون نیاز به هرگونه سخت افزار جانبی می تواند همانند یک دستگاه حضورغیاب عمل کند.

 

 

  • توضیحات طرح:

 

طرح تصویرسازی شده با مفهوم شناوری ساعت کاری در اپلیکیشن

 

 

  • نرم افزارهای مورد استفاده در طرح:

 

فتوشاپ

از این نمونه کار خوشتان آمده برای دوستان خود ارسال کنید: